ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში - დრამერი ლადო სიხარულიძე

როგორ აქცია პატარა დრამერმა, 11 წლის ლადო სიხარულიძემ გართობით დაწყებული საქმე პროფესიად

გზა წარმატებისკენ 

ახალი დღე