ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - თამარ მეფის ორდენი
თამარ მეფის ორდენი შემოღებულ იქნა 1915 წელს „საქართველოს განთავისუფლების ეროვნული კომიტეტის“ მიერ.
ორდენზე რვაქიმიანი ვერცხლის ვარსკვლავის ცენტრში მოთავსებულია მედალიონი თამარ მეფის მოოქრული ვერცხლის პორტრეტით და ოქროთი მოვარაყებული წარწერით „ქართული ლეგიონი, 1915“.

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია

დატოვე კომენტარი