ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - დავით კაკაბაძის კოლაჟი
  • „თუ უძველესი ერი ცოცხლობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ყოველთვის ეთანხმებოდა ცხოვრებას, ცივილიზაციის ახალ ფორმებს. ერის ცხოვრება დამოკიდებულია სწორედ იმაზე, თუ რამდენად შეიცნობს და იღებს ერი თანამედროვე ცივილიზაციას.“ დავით კაკაბაძე

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია