ზურაბ კანდელაკი "კვარტეტი ორისთვის"
ზურაბ კანდელაკი "კვარტეტი ორისთვის"

მონაწილეობენ: რუსუდან ბოლქვაძე და ლევან ბერიკაშვილი

რეჟისორი – ზურაბ კანდელაკი

ხმის რეჟისორი – ბაკო ხვიჩია

ჩაწერილია 2016 წელს