ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2018 წლის რვა თვეში, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4,8 პროცენტით განისაზღვრა. 2018 წლის აგვისტოში კი, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2% შეადგინა. ზრდა შეინიშნებოდა საფინანსო საქმიანობის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის, უძრავი ქონებით ოპერაციების, სასტუმროებისა და რესტორნების დარგებში. აღსანიშნავია, რომ ოფიციალური სტატისტიკით, აგვისტოში დღგ-ს გადამხდელთა ბრუნვის ზრდის მაჩვენებელი, წლის განმავლობაში, ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაფიქსირდა და 8,8% შეადგინა.