დევნილი ოჯახების განსახლების პროგრამა

 საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებულ დევნილთა რაოდენობა 1 700-ით გაიზარდა. ეს არის იანვრიდან დღემდე დაფიქსირებული მონაცემი. „სოფლად სახლი“ – ასე ჰქვია პროგრამას, რომლის ფარგლებში, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს კერძო სახლის შესაძენად თავად შეუძლიათ მოიძიონ მათთვის სასურველი ადგილები.

ჩვენს რეპორტაჟში გაიგებთ, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაა საჭირო პროგრამით სარგებლობისთვის.