„დაკარგული წიგნები“ - იონა მეუნარგია - „ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა“ - V სერია

იმპერიიის ჩრდილოეთში და სამშობლოში: გრიგოლ ორბელიანი ტყვე და კვლავაც შორი მხრის სამხედრო.

გრიგოლ ორბელიანი და მისი ხასიათის სურათები იონა მეუნარგიას წიგნში „ცხოვრება გრიგოლ ორბელიანისა“

რუსეთის დროის საქართველოს გამორჩეული გენერალი. ერთი მხრივ, რუსეთის იმპერიის ერთგული, დიდმოხელე სამხედრო და რუსული პოლიტიკის გამტარებელი. მეორე მხრივ, ძველი დროის ქართველი ლიტერატორი და პოეტი – იონა მეუნარგიას ბიოგრაფიულ წიგნში „ცხოვრება და ღვაწლი გრიგოლ ორბელიანისა“.

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები