ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში

საგანმანათლებლო პროექტ ტელესკოლასთან დაკავშირებით, „მაუწყებლობის შესახებ კანონში“ ცვლილება შევა. კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ ცვლილება შედის კანონის იმ ნორმაში, რომელიც კრძალავს ადმინისტრაციული ორგანოს, პოლიტიკური პარტიის, თანამდებობის პირისა და საჯარო მოსამსახურის მიერ მაუწყებლის დაფინანსებას, აგრეთვე მისი მომსახურების შესყიდვას და მაუწყებლის პროგრამების მომზადების ან ეთერში გადაცემის პირდაპირ ან ირიბ დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას.

კანონს დაემატება დამატებითი გამონაკლისი და ეს აკრძალვა არ გავრცელდება საგანმანათლებლო და კულტურული ხასიათის პროგრამებზე. ცვლილებების ავტორი განათლების სამინისტროა, ინიციატორი – მთავრობა.

პირველი არხი | განათლება

დატოვე კომენტარი