ავტორიზაციის ახალი წესი უნივერსიტეტებში

იმისთვის, რომ ნებისმიერმა უნივერსიტეტმა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი გასცეს, 2018 წლიდან ოთხი დამატებითი კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს. სტანდარტის ცვლილებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სურს, შეამოწმოს, რამდენად შეესაბამება კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის რაოდენობა ავტორიზებული უნივერსიტეტების რიცხვს. არის სხვა მოთხოვნებიც, რომელთა გამოც უმაღლეს სასწავლებლებს ავტორიზაციის მოპოვება ურთულდებათ.

თემაზე გენო ოსიყმაშვილი მუშობდა.