აფხაზეთი ქართულ პრესაში 

სტუმრები: ანა ბაქანიძე – წიგნის შემდგენელი, კვლევის ავტორი; თინათინ ნიბლოშვილი – საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.

ახალი დღე