42° პარალელი - ტრამპი OPEC-ის წინააღმდეგ / თანამედროვე პოლიტიკის კრიზისი / უკრაინა ავტოკეფალიის მოლოდინში
  • ტრამპი OPEC-ის წინააღმდეგ – ტრამპის სურვილი, რომ ნავთობზე დაბალი ფასი შენარჩუნდეს შეიძლება კიდევ დიდხანს დარჩეს მიუღწეველი. მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები მიანიშნებს იმაზე, რომ ნავთობი არათუ გაიაფდეს, არამედ შესაძლოა კიდევ უფრო გაძვირდეს. შოთა თხელიძის სიუჟეტი
  • თანამედროვე პოლიტიკის კრიზისი – როგორ დაიკარგა თავდადება და იდეალებისადმი ერთგულება თანამედროვე პოლიტიკაში? რით იყო გამორჩეული მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დროინდელი პოლიტიკური კლასი? რა მენტალური ტრანსფორმაცია განიცადა პოლიტიკურმა მმართველებმა და ინსტიტუტებმა თანამედროვე ეპოქაში? რაში მდგომარეობს დღევანდელი პოლიტიკის მორალური და ეთიკური კრიზისი? ამის შესახებ ბაქარ ბერეკაშვილი გიამბობთ.
  • უკრაინა ავტოკეფალიის მოლოდინში – უკრაინის ეკლესია შესაძლოა ავტოკეფალური გახდეს, კონსტანტინეპოლმა 30 წლიანი სქიზმის დასრულება გადაწყვიტა, მოსკოვის რეაქცია და შეფასებები საქართველოში. ინტერვიუს უძღვება გიორგი გვიმრაძე

42° პარალელი