42° პარალელი - თალიბების ავღანეთი - პუშტუნური ნაციონალიზმი

შარიათზე დაფუძნებული ჯიჰადისტური ორგანიზაცია თალიბანი შედარებით თანამედროვე მოვლენაა. ის შეიძლება მივიჩნიოთ საუკუნოვანი პუშტუნური ნაციონალიზმის რელიგიურ მოდიფიკაციად. პუშტუნები ყველაზე დიდი ეთნიკური ჯგუფია ავღანეთში, რომელსაც ორგანიზაცია თალიბანი ეყრდნობა. მიუხედავად ავღანეთის მულტიეთნიკურობისა, პუშტუნები მიიჩნევენ, რომ ავღანეთი მათი სახელმწიფოა, რადგან ქვეყანას ამ ჯგუფის წარმომადგენლები ბოლო თითქმის სამი საუკუნეა მართავენ. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი