42° პარალელი - ჯორჯ ბუში უფროსი - პრეზიდენტის მემკვიდრეობა

ცივი ომის დასრულება და საბჭოთა კავშირის დაშლა უმეტესწილად რონალდ რეიგანის პრეზიდენტობასთან ასოცირდება, რითაც მისი მომდევნო პრეზიდენტის ჯორჯ ბუში უფროსის როლი პრაქტიკულად სრულად ნიველირდება ხოლმე. მაგრამ რომ არა ბუში უფროსის პრაგმატული რეალიზმის მიდგომა და მისი პერსონალური პოზიტიური კონტაქტები, გაურკვეველი დარჩებოდა მოხდებოდა თუ არა კომუნისტური პოლუსის მშვიდობიანი და უსისხლო დემონტაჟი. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი

  

დატოვე კომენტარი