42° პარალელი - 40 წელი ირანის ისლამური რევოლუციიდან

ირანის რევოლუცია, რომელიც იმ დროის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის აბსოლუტურ მოულოდნელობას წარმოადგენდა, სიტუაციის კომპლექსურობამ და სხვადასხვა ფაქტორთა ერთობლიობამ განაპირობა. მაგრამ რევოლუციის ანატომიის გასააზრებლად მნიშვნელოვანია იმ სოციალური და პოლიტიკური პროცესებზე დაკვირვება, რომელთა განვითარება ჯერ კიდევ ირანის რევოლუციამდე საუკუნით ადრე დაიწყო. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი

  

დატოვე კომენტარი