4000-ზე მეტი ჯარიმა გარემოს დაბინძურებისთვის

უკვე რვა თვეა თბილისის ცენტრალურ უბნებში 20 ინსპექტორი მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს გარემოს დაბინძურებისთვის აჯარიმებს. შედეგი ასეთია, – გამოიწერა 4000-ზე მეტი ჯარიმა, რაც 4 000 ლარს აღემატება. სამართალდამრღვევთა შორის საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, არაერთი უცხოელია.