ტეგი: ეს იყო იყო

მაიკო კობახიძე თეატრსა და ცხოვრებაში
როგორ ვერ გადავურჩი სამსახურიდან მოხსნას
„მცირე აკაკის“ პოეტური სტრიქონები
ისმინე, სწავლის მძებნელო!!!
როგორ გადავურჩი სამსახურიდან მოხსნას
ძველი საბავშვო გამოცემებიდან
ქართველი მუზები
და რა ქალი?!.
ღიმილის არქივიდან
ერისკაცები ადამიანური იმიჯით
მოგონებანი გარდასულ დღეთა
ისევ წარსულის „მოზაიკიდან“
დავითი და გოლიათი
ორი სურათის ისტორია
შმერლინგის თბილისი
ჩემს პროფესიულ გურუებზე
მაიკო კობახიძე თეატრსა და ცხოვრებაში
მაიკო კობახიძე თეატრსა და ცხოვრებაში
რა განძი გვქონია
რა განძი გვქონია