უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა

ახალი მონაცემები უძრავი ქონების სფეროდან.

ბაზრის კვლევამ აჩვენა, რომ 2021-22 წლებთან შედარებით ბინების ფასი შედარებით დასტაბილურდა. მცირედით იკლო გაყიდვების მაჩვენებელმა, ასევე ქირის ფასმა. კვლევითი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის მიხედვით, მშენებლობების პროცესი კვლავ აქტიურად მიმდინარეობს.