„უძებნი შვილი“ - ბესიკ ხარანაულის ახალი წიგნის წარდგენა მწერალთა სახლში

ახალი დღე