„თვითმფრინავის საქმესთან“ დაკავშირებული დოკუმენტები - რას ინახავს მამა-შვილი წერეთლების სახლ-მუზეუმი

მემორიალური ნივთები, პირადი არქივი და „თვითმფრინავის საქმესთან“ დაკავშირებული დოკუმენტები – რას ინახავს მამა-შვილი წერეთლების სახლ-მუზეუმი.

ახალი დღე