შეზღუდვები 2013 წლამდე წარმოებული ავტომობილების იმპორტზე

◾ რას გულისხმობს მთავრობის ინიცირებული ახალი რეფორმა, რომელმაც ჰაერის ტოქსიკურობა უნდა შეამციროს?

◾ რატომ იზღუდება ბაზარზე 2013 წლამდე წარმოებული ავტომობილების შემოყვანა?

კვირის მოამბე