შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანების სწავლა და დასაქმება შესაბამის გარემოში.

კვირის მოამბე