შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება–გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში“ ჩართულ მხარეებს შეხვდა.

მინისტრმა კერძო სექტორისგან მოისმინა ხედვები მათი ბიზნესისთვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადების აუცილებლობაზე.

დატოვე კომენტარი