პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / უსაფრთხო ფიზიკური დატვირთვა ბავშვებისთვის #LIVE

1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე-2 ბლოკი: უსაფრთხო ფიზიკური დატვირთვა ბავშვებისთვის;

სტუმარი: თამაზ გაბუნია – ბავშვთა ორთოპედ-ტრავმატოლოგი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი