პირადი ექიმი - ლიმფოსტაზი, დაავადება და სეზონი #LIVE

1-ლი ბლოკი: ლიმფოსტაზი, დაავადება და სეზონი;

სტუმრები: ლალი ზაუტაშვილი – ლიმფოლოგი; თამარ ვაშაკიძე – ოჯახის ექიმი;

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი