პირადი ექიმი - მოგზაურობა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადები / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: მოგზაურობა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადები 

▶ სტუმარი: ვახტანგ კვირკველია, დერმატო-ვენეროლოგი

▶ მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი