პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / სოციალურ-ემოციური სირთულეები ბავშვებში / კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე

▶ მე-2 ბლოკი: სოციალურ-ემოციური სირთულეები ბავშვებში

▶ სტუმარი: ნატა მეფარიშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი, პროფესორი;

▶ მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში

პირადი ექიმი