საქართველოს დახმარება უკრაინას

50 ტონამდე ჰუმანიტარულ ტვირთს მიიღებს უკრაინა დღეს საქართველოდან. საუბარია, თბილისის მერიის ინიციატივით შეგროვებულ საჭირო ნივთებზე, საკვებსა და მედიკამენტებზე. პროცესში ჩართულია წითელი ჯვრის ორგანიზაცია და საქართველოს ფოსტა.