საიტი

14 წლის მოზარდები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ვებ-გვერდების გაკეთებით, გრაფიკული დიზაინითა და ციფრული მარკეტინგით. პატარა ასაკში ბიზნესად ქცეული ინტერესი და საქართველოში პირველი „კიბერ-სპორტის აკადემია“.

ახალი დღე