მოზარდების ცხოვრება სიღარიბეში

სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნები საქართველოში

საჭიროებები, პრობლემები და გამოწვევები – როგორია მოზარდების ცხოვრება სიღარიბეში და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ მათი უკეთესი მომავლისთვის?

კვირის მოამბე