საგანმანათლებლო პროექტი „სერთიფიკატი ფეხბურთის მენეჯმენტში“