„მე დავხატავ ჩვენს სიყვარულს“

„მე დავხატავ ჩვენს სიყვარულს“ – ასეთი სახელწოდება აქვს საგანმანათლებლო პროექტს, რომელიც მიუსაფარ ცხოველთა საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. პროექტის მიზანია, ადამიანის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და ბავშვებში ჰუმანიზმის, ქველმოქმედების სურვილის გაღვივება. მოზარდებმა ნახატები შექმნეს, სადაც ადამიანისა და სამყაროს ერთმანეთთან დამოკიდებულებას გადმოსცემენ. პროექტში მონაწილეობა მიიღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სოციალურად დაუცველმა, ასევე დევნილმა, ძალადობის მსხვერპლმა და სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარის  ბავშვებმა. პროექტი „სოლიდარობის სახლისა“ და თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მხარდაჭერით გაიმართა.

მოამბე