რუბრიკა „აკის პარკი“ გლდანის კოლორიტ ძაღლს, ბობის და მიუსაფარ ცხოველებზე მზრუნველ გოგონას, ანანო გოგისვანიძეს გაგვაცნობს 

ახალი დღე