სადავო საპენსიო კანონი საფრანგეთში

საფრანგეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და საზოგადოების პროტესტი.

სადავო საპენსიო კანონის კენჭისყრის გარეშე მიღების შემდეგ, ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა.

კვირის მოამბე