რეჟისორი და შემოქმედებითი კრიზისი - როგორ აისახება რეჟისორის კრიზისი დასსზე და ახდენს თუ არა გავლენას თეატრის ცხოვრებაზე; სტუმარი - ავთო დიასამიძე - რეჟისორი

დღის კოდი