ქალები სვანეთში

რა როლს ასრულებდნენ ქალები „სვანური სამართლის“ აღსრულებაში.

ახალი კვირა