მთებში შემონახული ფოლკლორი

ფოლკლორის ცენტრის ექსპედიცია მყინვარებით, კოშკებით, ლეგენდებით, დღესასწაულებითა და რიტუალებით სავსე მხარეში. ყველაზე მრავალფეროვანი და ყველაზე მისტიკური სვანეთი.

ახალი კვირა