სვანეთის ტურისტული ხელშეწყობის გეგმა

სვანეთში ტურისტული პოტენციალის გასაზრდელად სპეციალური სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. დოკუმენტი ევროკავშირის, შვედეთისა და ავსტრიის მხარდაჭერით შეიქმნა და ის შესასრულებლად მუნიციპალიტეტებს გადაეცემათ. სვანეთის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია ხუთ ძირითად მიმართულებას მოიცავს.