პროფესია გეოლოგი

◾ საქმე, რომელიც გლობალური დათბობით გამოწვეულმა პრობლემებმა მომავლის პროფესიად აქცია.

◾ გეოლოგია და ქართველი გეოლოგების მზაობა თანამედროვეობის სირთულეების დასაძლევად.

კვირის მოამბე