პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საბანკო სექტორში

საბანკო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხები და კომერციული ბანკების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ რეკომენდაცია.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა, პრეზენტაცია წარადგინა. დოკუმენტი, რომელიც ეროვნული ბანკის ექსპერტის მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მომზადდა, მიზნად ისახავს დაეხმაროს საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებს. გაფორმდება თანამშრომლობის მემორანდუმი ეროვნულ ბანკსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს შორის.