ტეგი: პერსონალური მონაცემები

გახსნილი დანაშაული
შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების არაკანონიერი დამუშავებისთვის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა რამდენიმე ორგანიზაციას ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა
პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების შემოწმების შედეგად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა სტომატოლოგიურ კლინიკას ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისრა
შსს-მ სამსახურიდან დაითხოვა სამი პოლიციელი, რომელთა უკანონო ქმედების შედეგად, მოქალაქის პერსონალური ინფორმაცია ერთ-ერთ ოპოზიციონერს გადაეცა და შემდეგ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში გავრცელდა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე
ინსპექტორის სამსახური - სასკოლო კრებებზე დაუშვებელია კონკრეტული მოსწავლეების აკადემიური მოსწრებისა და ყოფაქცევის საჯარო განხილვა
გახსნილი დანაშაული
ტრენერთა ტრენინგი 
ღია სტუდია - პერსონალურ მონაცემთა დაცვა - ხორციელდება ახალი პროექტი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე
პიკის საათი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე
„მწვანე სკოლის“ თანამშრომლების გამოკითხვა
პოპულარული აპლიკაცია და უსაფრთხოება
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საბანკო სექტორში
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა საბანკო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე რეკომენდაციები წარადგინა
პაპუნა ლეჟავა - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით რისკები გაზრდილია
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სტუდენტების დავალიანების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას დარღვევად აფასებს
მონაცემთა არასამსახურებრივი მიზნით გადამოწმების გამო, შსს-დან თანამშრომელი გაათავისუფლეს