#მარტივილოგიკა ლევან კირეულიშვილი და ნინო კირეულიშვილი / სანდრო ბულალაური და მარი ჭანტურიძე / რაფიელ მესხიძე და ნინა ბაიდაური

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა