#მარტივილოგიკა ქეთევან მჭედლიშვილი და ნია იაკობიძე / ვანო მახარაშვილი და თაია მარღიშვილი / თიკა ჯაბანაშვილი და დავით კოჩუაშვილი

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა