„კვირის მოამბე“, 24 სექტემბერი, 2023 #LIVE

▶ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება

▶ ყარაბაღის კრიზისი და უსაფრთხოების გამოწვევები

▶ უკრაინული მარცვლეულის პოლიტიკური ასპექტები

▶ ეროვნული საგანძურის მცველი

კვირის მოამბე