კომპიუტერული ტექნიკით შექმნილი ხელოვნება

ავტორი: ბარბარე დონჯაშვილი

ახალი დღე