„კიბერუსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი“

სტუმრები: ზვიად გაბისონია – რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი; მაქსიმ იავიჩი – პროექტის ავტორი.

ახალი დღე