კანონი მიწის შესახებ  

ვის და რა პირობებით შეეძლება საქართველოში მიწის ფლობა.

პარლამენტში სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებაზე მომზადებულ კანონ-პროექტს განიხილავენ, რომელმაც კონსტიტუციის ჩანაწერი საკანონმდებლო დონეზე უნდა დაარეგულიროს. კონსტიტუცია კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ქვეყანაში მიწის ფლობას უზღუდავს. დიდი ალბათობით, განხილვა დაძაბული იქნება, რადგან მასში მონაწილეთა ნაწილი პროექტის არაკონსტიტუციურობაზე მიუთითებს, ნაწილი კი ბიუროკრატიის გაზრდის საფრთხეზე საუბრობს. შენიშვნები აქვს საბანკო ასოციაციასაც.

სანდრო ჯუფალაკიანი დაინტერესდა, უნდა იყოს თუ არა კანონში თანაბარი მიდგომა საქართველოსა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ.

დატოვე კომენტარი