ისტორიული აღმოჩენები - ისტორია, როგორც აღმოჩენების შემგროვებელი მეცნიერება - სტუმარი: ვლადიმერ (ბაჩო) კეკელია - ისტორიკოსი

დღის კოდი