ირანი & თალიბები

ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და თალიბანის ავღანეთს შორის ურთიერთობების ტემპერატურა პერიოდულად აიწევს ხოლმე. ამჯერად, სასაზღვრო არეალში სიტუაციის ესკალაცია ქვეყნებს შორის წყლის რესურსებზე დავამ გამოიწვია. რა ურთიერთმიმართება აქვს ორ ისლამურ ხელისუფლებას ერთმანეთის მიმართ და რატომ ხდება მათი მეზობლობა დრო და დრო ტურბულენტური, იხილეთ, შოთა თხელიძის სიუჟეტში.

42° პარალელი