ილია ჭავჭავაძე - ენა და მწერლობა გიორგი კეკელიძის ლიტერატურულ რუბრიკაში

ილია ჭავჭავაძე  – ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველის ლიტერატურით გადმოცემული წინასწარმეტყველება და გაზეთ „ივერიის“ დაბადების უცნაური აღნიშვნა.

ილიას ენა და მწერლობა – გიორგი კეკელიძის ლიტერატურული მიმოხილვა „ახალ დღეში“.

ახალი დღე