„განზომილების ცვლა“ ნინა ურუშაძის პერსონალური გამოფენა 

ლუკა ვადაჭკორიას სიუჟეტი.

ახალი დღე